Obniżka! Sztuka Europy Wschodniej • Искусство Восточной Европы • The Art of Eastern Europe • Zobacz większe

Sztuka Europy Wschodniej • Искусство Восточной Европы • The Art of Eastern Europe • Tom 4

Nowy produkt

Jerzy Malinowski, Irina Gavrash & Katarzyna Maleszko (red.)

Więcej szczegółów

50,15 zł brutto

-15%

59,00 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Opis

Seria Sztuka Europy Wschodniej
Liczba stron 433
Wiek 15+
Oprawa Twarda
Format 21 x 29
ISBN 2353-5709
Wydawca Tako

Więcej informacji

Rocznik Sztuka Europy Wschodniej / Искусство Восточной Европы / The Art of Eastern Europe, założony w 2013 roku przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie, jest międzynarodowym pismem naukowym, poświęconym sztuce i kulturze artystycznej Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej, zwłaszcza od XVIII wieku do współczesności. Publikowane są w nim materiały z konferencji i studia
problemowe, dotyczące kluczowych zagadnień sztuki regionu i jego związków z innymi kręgami kulturowymi.
Tom IV rocznika nosi tytuł Henryk Siemiradzki i akademizm. Jest on rezultatem nowych badań nad twórczością wybitnego polskiego artysty (1834–1902), urodzonego na dzisiejszej Ukrainie i związanego z rosyjskim oraz włoskim środowiskiem artystycznym.

Ежегодник Sztuka Europy Wschodniej / Искусство Восточной Европы / The Art of Eastern Europe, основанный Польским институтом исследований мирового искусства в Варшаве в 2013 году, является международным журналом, посвященным искусству и художественной культуре Центрально-Восточной и Восточной Европы, в основном с XVIII века до современности. В нем публикуются
материалы конференций, а также результаты научных исследований, касающихся проблем искусства региона и его связей с другими культурными кругами. IV выпуск ежегодника носит название Генрих Семирадский и академизм. В том вошли результаты новых исследований творчества выдающегося польского художника (1834-1902), родившегося на территории современной Украины и связанного с русскими и итальянскими художественными кругами.


The yearbook Sztuka Europy Wschodniej / Искусство Восточной Европы / The Art of Eastern Europe, established in 2013 by the Polish Institute of World Art Studies in Warsaw, is an international scientific journal dedicated to the art and artistic culture of Central-Eastern and Eastern Europe, primarily from the XVIII century to the present. It publishes materials from conferences as well as topical studies dedicated to important issues of art of the region and its relationships with other cultural circles.
Volume IV of the yearbook is titled Henryk Siemiradzki and academism. It is the result of new researches on the work of an outstanding Polish artist (1834–1902), born in presentday Ukraine and connected with Russian and Italian artistic milieux.

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Sztuka Europy Wschodniej • Искусство Восточной Европы • The Art of Eastern Europe • Tom 4

Sztuka Europy Wschodniej • Искусство Восточной Европы • The Art of Eastern Europe • Tom 4

Jerzy Malinowski, Irina Gavrash & Katarzyna Maleszko (red.)

Książki powiązane